top of page
  • Obrázek autoraLukas Pelcman

Obchodní firma ochrannou známku nenahradí

Aktualizováno: 14. 2.

Setkal jsem se s tím v poslední době hned několikrát.


Podnikatel si sice uvědomuje, že potřebuje chránit svoji značku, ale z nějakého důvodu je přesvědčený, že ochrannou známku nepotřebuje.


Stejně přece poslouží obchodní firma.


Omyl.


Výhody ochranné známky


Pokud jde o ochranu značky, ochranná známka je skutečně ten nejvhodnější nástroj, po kterém se vyplatí sáhnout.


Nejde o jediný možný nástroj, ale z dostupných možností se vyplatí nejvíc.


Ochranná známka je ve své podstatě důkazní zkratka. Pokud máte značku zaregistrovanou jako ochrannou známku, nemusíte v případě sporu zpravidla dokazovat, že máte práva k danému označení. Stačí prokázat, že máte ochrannou známku.


Pokud tedy užíváte pro svoje podnikání konkrétní označení a zjistíte, že podobné nebo snad totožné označení začala užívat i konkurence, pak je vaše pozice podstatně silnější, pokud máte k danému označení ochrannou známku.


Abyste mohli konkurenci úspěšně zabránit v užívání porušujícího označení, stačí vám odkázat na existenci ochranné známky. V případném soudního sporu, pokud to dojde tak daleko, postačí prokázat, že jste vlastníkem ochranné známky.


Soud se následně bude zabývat tím, zda mezi předmětnými označeními hrozí nebezpečí záměny, a to s ohledem na podobnost samotných označení a podobnost předmětných výrobků a služeb.


Nebudete ale muset prokazovat, že označení chráněné ochrannou známkou skutečně užíváte.


Jde to i jinak, ale to nechcete


Pokud ochrannou známku nemáte, můžete se v případě popsaném výše bránit také. Je to ale trochu složitější.


Nejprve budete muset prokázat existenci nezapsaného označení. Za tím účelem budete muset předložit řadu důkazů o užívání předmětného označení z vaší strany. Faktury, objednávky, reklamní materiál, inzerci, sociální sítě a další.


Teprve pokud přesvědčivě prokážete, že dané označení skutečně užíváte dost dlouho a v dostatečné intenzitě na to, aby vám k němu svědčilo právo, soud se bude zabývat tím, zda mezi označeními existuje nebezpečí záměny.


Celý proces je proto podstatně složitější.


Ušetřete si starosti, zaregistrujte si ochrannou známku


Registrací ochranné známky si můžete v budoucnu ušetřit spoustu starostí.


Nehledě na to, že řádná ochrana vaší značky může pomoct zvýšit věrohodnost a hodnotu vašeho podnikání.


Pokud jste startup, nebo s podnikáním začínáte, může vám řádná ochrana duševního vlastnictví usnadnit cestu k investici. Kontrola stavu ochrany práv duševního vlastnictví totiž zpravidla bývá součástí jakékoli právní prověrky, ať už ve fázi investice nebo později akvizice.


Konkrétní čísla


Náklady na ochrannou známku jsou přitom relativně nízké. Cena se odvíjí od území, na kterém chcete svoji značku chránit.


Úřední poplatek za českou ochrannou známku je nejčastěji 5.000 Kč a za unijní (EU) pak 850-1050 EUR.


Malé a střední podniky přitom mohou letos na registraci ochranných známek opět čerpat dotaci z fondu EU (SME Fund) do výše 75 % úředního poplatku.


Není proto důvod registraci ochranné známky odkládat.Obchodní firma ochrannou známku nenahradí
Obchodní firma ochrannou známku nenahradí64 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page