top of page

Jak důležitá je doména

Doménová jména pomáhají zvýšit povědomí o vaší značce. Dobré doménové jméno je často stejně důležité jako ochranná známka. Pokud dovolíte, aby někdo jiný užíval vaši značku ve svém doménovém jméně, může to pro vás znamenat významnou újmu. Třetí strana tak může neoprávněně využít dobrého jména vaší značky ve svůj prospěch.

A colourful image of a computer with sequences of binary code in the background..jpg
An image of colourful hourglass pop art

A co když už doménu někdo používá?

Obecně platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. To ale neplatí bez výjimky. Ve většině případů smlouva o registraci domény mezi registrátorem a jejím držitelem obsahuje ustanovení, které držiteli domény zakazuje registrací porušovat práva třetích osob (např. ochranné známky, obchodní firmu atd.). Pro takové případy registrační smlouvy obvykle obsahují základ pro mimosoudní řešení možných sporů (ADR). Tedy doménové ADR. Tato řízení jsou většinou levnější a rychlejší než klasická soudní řízení.

Jak to proběhne?

01.

Úvodní konzultace. Analýza šancí na úspěch.

2-5 dn.

ZDARMA

02.

Příprava a podání návrhu na zahájení ADR.

7-10 dn.

ca 8-10 hod. à 2.500 Kč

(+ úřední poplatek 800-1.100 EUR)

03.

Řízení před rozhodčím soudem. Rozhodnutí.

2-4 m.

Kontakt

napište mi --> lukas@mail.pelcman.com

+420 608700136

Mgr. Lukáš Pelcman, advokát
Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1, CZ

IČO: 17241090

Ev. č. ČAK: 20366

Dat. schr. 374hw45

Pop art Microfone
bottom of page